درباره ما

دکتر مجتبی حسین زاده و همکاران و تمامی پرسنل کلینیک دندانپزشکی آپادانا در تمام ایام هفته پاسخگوی سوالات شما هستند و آماده خدمات رسانی میباشند شما میتوانید از خدمات دندانپزشکی زیبایی ، دندانپزشکی ترمیمی ، دندانپزشکی پیشگیرانه و تمامی مراقبت های پس از درمان بهره مند شوید

1412

بیمار درمان شده

152

درمان و خدمت

15 دکتر

دندانپزشک

18 سال

سابقه

درباره ما

دکتر مجتبی حسین زاده و همکاران و تمامی پرسنل کلینیک دندانپزشکی آپادانا در تمام ایام هفته پاسخگوی سوالات شما هستند و آماده خدمات رسانی میباشند شما میتوانید از خدمات دندانپزشکی زیبایی ، دندانپزشکی ترمیمی ، دندانپزشکی پیشگیرانه و تمامی مراقبت های پس از درمان بهره مند شوید