دکتر مجتبی حسین زاده بهترین دندانپزشک در ولیعصر

دکتر مجتبی حسین زاده بهترین دندانپزشک در ولیعصر ، منتخب کارآفرین نمونه در سال ۱۳۸۹ و پزشک نمونه در سال ۱۳۹۲ دارای مدارک لیزر از دانشگاه انگلستان و ایمپلنت از دانشگاه پاریس